Stoupají vaše modlitby k Bohu?

„Ježíši, Ježíši, Ježíši!“ Několika tisícový dav věřících vzývá Ježíšovo jméno a mně naskakuje husí kůže. Oni se modlí celým tělem, celou svou bytostí! Prosí o pomoc Pána, který je často jedinou nadějí v těžkostech jejich života. „Lidé se k nám přicházejí modlit za uzdravení, za nalezení životního partnera nebo zaměstnání, za osvobození ze závislostí různého druhu, za své děti a rodiny,“ říká otec Anthony Saji, člen Kongregace vincentinů a ředitel exercičního centra v Nairobi. Tento 46letý indický kněz byl do Afriky povolán ještě za studií. Působil v Tanzánii a v Ugandě a nyní slouží v hlavním městě Keni. 2. března tohoto roku zde bylo vysvěceno a slavnostně otevřeno nové komunitní centrum, které pojme až 5 tisíc lidí. „Lidé touží po Bohu. Už od brzkých ranních hodin stojí před branou našeho centra, aby mohli zahájit den tichou adorací. Během dne se přicházejí poklonit Pánu, požádat o duchovní rozhovor, vyzpovídat se, slavit mši svatou. Každou sobotu vedeme celodenní duchovní obnovu pro cca tři tisíce lidí a jednou až dvakrát za měsíc pětidenní exercicie s různým zaměřením, kterých se většinou účastní kolem tisíce lidí,“ pokračuje P. Anthony. „Naše nové exerciční centrum je plodem vroucích modliteb všech a už jen to, že jsme byli dosud schopni stavbu ufinancovat, je i přes naše hluboké zadlužení velký zázrak. V Evropě je mnoho krásných chrámů, ale jsou poloprázdné. V Africe máme mnoho věřících a nemáme pro ně prostory, kde by uctívali Boha.“

Otec Anthony ví, jak to vypadá s vírou nejen v Evropě, ale i po celém světě. Kromě všech povinností v Africe byl v roce 2008 ustanoven nástupcem otce Billa v díle světové evangelizace. Otec Bill je velikou osobností Kongregace vincentinů. Ve svých zhruba padesáti letech dostal dva infarkty a byl upoután na lůžko s vidinou toho, že už nebude moci nikdy kázat. Zúčastnil se tehdy exercicií a při modlitbě za uzdravení se setkal s živým Kristem. Neviděl před sebou biskupa, který se nad ním modlil, ale Pána Ježíše, který ho uzdravil. Dal mu nové srdce a otec Bill chtěl zvěst o Něm nést do celého světa. Absolvoval kurz Uzdravení modlitbou ve Spojených státech a při jedné mši svaté ho farníci poprosili, aby se pomodlil nad dvěma vozíčkáři. Vztáhl nad ně ruce a oni vstali a chodili. „To jsem se lekl! To jsem vůbec nečekal,“ říká o tomto zázraku otec Bill. Až do smrti vedl exercicie a duchovní programy v různých zemích. Otec Anthony se stal jeho nástupcem. Vede pětidenní exercicie v tichu, založené na Písmu svatém, programy pro školy a mladé lidi, jednodenní duchovní obnovy a lidové misie.

Při svém působení mluví otec Anthony často o modlitbě. „Líbí se mi, co se píše v Bibli o Korneliovi a jeho rodině,“ říkal na loňských exerciciích za osvobození a uzdravení v České republice. „Ve Skutcích 10,4 čteme: Anděl řekl Korneliovi: „Tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako přípomínka před Bohem.“ Jaká krása! Kornelie, tvé modlitby a almužny vystoupaly až k Bohu! Když se společně modlíme jednotní ve víře, stoupají naše modlitby k Bohu a zůstávají před Ním. A co naše modlitby? Stoupají? Vystoupaly aspoň o metr? Bible říká v Přísloví 28,9: Kdo odvrací své ucho od slyšení zákona, i jeho modlitba je ohavností. Modlitby člověka, který nevěří nebo nedodržuje přikázání, jsou před Bohem ošklivé a nedocházejí svého cíle, protože jsou bez lásky. Copak mohou vaše modlitby dojít k Bohu, když se modlíte s nenávistí nebo s hořkostí? Modlitba s odpuštěním však stoupá až k Němu. Modlitba s velikou vírou. Rozjímejte o těchto dvou úryvcích, abyste poznali, jak jste na tom.“

„Při exerciciích otce Anthonyho jsem si hodně uvědomila sílu Božího slova a modlitby. Exercicie mi především pomohly pocítit upřímnou touhu po Ježíši, abych se mu úplně odevzdala,“ sdílí Dana z Jablonce nad Nisou své svědectví z exercicií. „Moje uzdravení začalo, když jsem přestala bojovat z vlastních sil a dovolila Ježíši, aby konal on sám,“ přidává se Anežka z Frýdku-Místku a pokračuje: „Trvalo dlouho, než jsem uvěřila, že Ježíš miluje někoho, jako jsem já, a od té doby jsem začala žít, předtím jsem jen přežívala. Miluji Ježíše a toužím ho milovat víc a prosím o tuto milost pro všechny.“ Pavla z Tasova jásá: „Ježíš dělá zázraky!!! Byl to opravdu Boží týden. Přiznám se, že jsem na exercicie jela s velkým očekáváním a chtěla jsem změnit svůj život. A koukám, on se opravdu změnil vztahově. Velké věci se udály.“

Otec Anthony se snaží, aby lidé prožili osobní setkání s Ježíšem, obrátili se a žili z víry, modlitby a svátostí. Všestranně je k tomu povzbuzuje: „V Jeremiášovi 31,16-17 říká Hospodin:  'Zdrž svůj hlas od pláče a své oči od slz, protože je mzda za tvou práci, je naděje pro tvoji budoucnost, je Hospodinův výrok: synové se navrátí zpět z nepřátelské země.' Když prožíváte těžkosti třeba ve své rodině, Bůh Otec vám dává naději, že za svou práci dostanete mzdu. Co je míněno tou prací? Vaše modlitby a slzy, které proléváte za obrácení svých dětí, váš půst za své děti, oběti mše svaté za obrácení svých dětí. Neztrácíte naději a modlíte se za ně růženec, trávíte čas v eucharistické adoraci, modlíte se a postíte, konáte dobročinné skutky a vaše úsilí bude odměněno, dostanete mzdu za svou práci. Modlitba za obrácení vašich dětí nevyjde nikdy naprázdno. Vaše děti se vrátí z nepřátelské země, Bůh je přivede zpátky domů.“

Otec Anthony navštíví naši diecézi letos v květnu. V pondělí 13. května od 18:00 povede v Prušánkách svatodušní duchovní obnovu sestávající z promluvy, mše svaté a komentované adorace s modlitbou za uzdravení a vylití Ducha svatého. Obnova bude tlumočena z angličtiny do češtiny.

Stanislava Vitoňová, organizátorka a překladatelka

 

2024-04-21_19_23_18-plakatek_programy_2024_2-pdf_-_adobe_acrobat_reader_64-bit